Sunday, June 08, 2008

Bunga Adenium bermekaran yang lain....... (2)

Selain yang sudah diposting terdahulu, inilah koleksi yang lain dari Kebun

(Adenium)

di Atas Awan....
Semakin lama Semakin mempesona.... Perlahan tapi pasti... Bunga-bunga

Adenium

bermekaran menyambut sang Surya.... Semakin panas semakkin asyik... Kata mbak ade...nium...


Namaku Cozy.... tanpa Latu..... Dan aku.... si Adenium Yellow yang makin langsat... Kata si Bapak...Rimbun, tapi tak bernama...... Eye of the storm... dahsyat khan namaku.... sedahsyat bungaku...


No comments: